Plan lekcji
Oddziały
3Ba 3Bb 3C 3e 3f 3g 3h 3dr 3tt 4e 4gn 4gf 4dr 4tt. 2A 2B 2C 2D 2Ek 2tt 2dr 2e 2f 2g 2h 1B 1Ek 1e 1g 1dr 1tt 1f 1h
Nauczyciele
D.Aleksander (DA) P.Aleksander (PA) R.Basta (RB)
T.Białas (TB) S.Bielak (SB) M.Biernacka (KO)
J.Bocheński (JB) M.Borek (BM) M.Borkowska (MB)
E.Chronowska (EC) M.Cichońska Woropaj (MW) P.Dobosz (PD)
K.Dominik (KD) B.Duś (BD) M.Dutka (DM)
H.Gancarczyk Hajduk (HG) M.Gargula (MG) E.Golec (EG)
E.Gorzawska (GO) I.Gradek (GI) K.Grekowicz (KG)
A.Gwiżdż (AG) M.Izworski (IM) E.Jabłońska-Bołoz (JE)
K.Jacak (KJ) A.Janur (AJ) J.Jasielec (JJ)
A.Jasińska (JA) M.Jasiński (JM) E.Jurkowska (EJ)
A.Kaszuba (AK) A.Kędra (KE) M.Kokosza (KM)
W.Kosakowska (WK) J.Kotarba (JK) A.Kurzeja (Ku)
M.Lelito (ML) J.Lichowski (JL) M.Łukaszczyk (MŁ)
J.Maciaś (MC) R.Maciuszek (RM) K.Majoch (Ma)
M.Matykiewicz Kołodziej (MM) D.Mokrzycka (MD) T.Nikołajczuk (TN)
A.Nowak (NA) D.Nowak (DN) T.Obrzut (TO)
I.Pasiut (IP) U.Pasiut (PU) T.Podhalańska Cholewa (CT)
R.Pogwizd (RP) T.Połomski (TP) M.Potoczek (MP)
A.Potoniec (AP) M.Prusak (PR) J.Puchała (JP)
A.Reszkiewicz (AR) A.Rolka (RO) J.Sarata (JS)
M.Sekuła (Se) M.Sławecki (MS) G.Słowik (GS)
I.Sroka (Sr) T.Strachanowski (TS) J.Studziński (ST)
J.Szafran (SF) A.Szczepańska (AS) L.Sztaba (SL)
E.Tokarczyk (ET) M.Wańczyk (WM) E.Wójcik (EW)
I.Zacłona (IZ) D.Zając (DZ) M.Zając (MZ)
A.Zawadzka (AZ) M.Zięba-Gosztyła (Zi)
Sale
8 Chem-Biol 10 PrzOb 21 Biuro Sym
22 Rel 24 pracownia ek-inf 25 j.obcy
30 J.obcy 31 J.obcy 32 pracownia ek-inf
33 Fizyka 34 Historia 35 P.Zawodowe
36 Geog 37 pracownia ek-inf 39 J. Obcy
40 Polski1 41 Matem1 42 Polski2
43 Ekonom 44 Matemat2 50 Pracownia maszyn
51 Pracownia ek-inf 52 Ogólna 6 wych fizyczne1
5 wych fizyczne2 4 J. obcy